Algemene voorwaarden

  • U dient bij het ophalen een identiteitsbewijs te tonen, waarvan door ons een kopie wordt gemaakt.
  • Opblaasfiguren dienen op het afgesproken tijdstip terug gebracht te worden.
  • Opblaasfiguren dienen schoon terug te keren.
  • Bij beschadiging en/of diefstal zal de schade worden verrekend met de reeds betaalde borg.
  • Indien borg niet afdoende is voor het voldoen van de veroorzaakte schade, zal het meerdere middels een factuur in rekening worden gebracht aan de huurder.
  • MS Opblaasfiguren V.O.F. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect verband houdt met het gehuurde object.
  • Er dient vooraf betaald te worden.
  • Er wordt 100 euro borg gerekend, als aan de voorwaarden is voldaan ontvangt de huurder de borg retour.
  • De opblaasfiguren dienen volgens de gebruiksaanwijzing te worden opgezet.